PR för Sickla köpkvarter

1 januari 2009 - Sickla köpkvarter

Under 2009 gjorde Subito PR för Sickla köpkvarter. Under året invigdes den nya delen och även andra PR och event aktiviteter genomfördes.

Syftet med evenemangen var att främja återbesök, generera press samt ge personlig kontakt mellan Sickla Köpkvarter och dess besökare/potentiella besökare.

Sickla Köpkvarters kärnvärden är: mångfald, kontrast, personligt.

Subito ansvarade för idé och framtagning, projektledning samt genomförande av; handlarträff , invigningen 19-22 mars, 2 stycken gerillaaktiviteter samt löpande projektledning.

Subito ansvarade för löpande press- och PR aktiviteter som dels görs i anslutning till evenemangen men framför allt löpande under året.

Bilder från eventet

Bilder från eventet

  • PR för Sickla köpkvarter